multi-stakeholder
training
concepts for the city
of the future

italian greek hungarian netherlands german serbian


Alhoewel de term “Smart City” tegenwoordig breed gebruikt wordt, vooral in literatuur over ruimtelijke planning of stedelijk onderzoek, is het nog steeds nodig om de verschillende aspecten die een stad “smart” maken te onderscheiden en te definiëren.

Geconcludeerd uit literatuuronderzoek wordt de term niet op een holistische wijze gebruikt die een stad beschrijft met bepaalde eigenschappen, maar de term wordt voor verschillende aspecten gebruikt wat varieert van een Smart City als een IT-district tot een Smart City ten opzichte van het opleidingsniveau (of smartness) van haar inwoners.

Op het gebied van economie of banen wordt de term “Smart City” gebruikt om een stad te beschrijven met een “smart” industrie. Hiermee worden vooral industrieën bedoeld op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) alsook andere industriën die ICT in hun productieproces gebruiken. De term Smart City wordt tevens gebruikt voor bedrijvenparken of eigen wijken die bestaan uit bedrijven werkzaam op dit gebied.

De term Smart City wordt tevens gebruikt ten opzichte van de opleiding van haar inwoners. Een Smart City heeft smart inwoners gezien de hoogte van hun opleidingsniveau. In andere literatuur verwijst de term Smart City naar de relatie tussen het stadsbestuur, respectievelijk het openbaar bestuur en zijn inwoners. Goed bestuur als een aspect van een smart openbaar bestuur wordt vaak toegewezen aan het gebruik van nieuwe kanalen van communicatie voor de burgers, zoals “e-governance” of “e-democracy”. Daarnaast wordt Smart City gebruikt om over het gebruik van moderne technologie in het dagelijkse stedelijke leven te discussiëren. Hierbij gaat het niet alleen over ICT maar ook vooral over moderne transporttechnologiën.

Logisitiek alsmede nieuwe transportsystemen zoals “smart” systems welke het stedelijk verkeer en de mobiliteit van de inwoners verbetert. Daarbij worden verschillende aspecten die verwijzen naar een leven in een stad genoemd, in connectie met de term Smart City zoals veiligheid, groen, efficiënt & duurzaam, energie, etc.

Om op te sommen, meestal zijn er verschillende gebieden van activiteit welke worden beschreven in relatie tot de term Smart City: industrie, opleiding, participatie, technische infrastructuur, verschillende ‘soft’ factoren. Een Smart City is een stad die goed presteert op een toekomstgerichte manier met zes karakteristieken, gebouwd op de ‘smart’ combinatie van giften en activiteiten van besluitvaardige, onafhankelijke en bewuste burgers:

  • Smart Economie
  • Smart Mensen
  • Smart Bestuur
  • Smart Mobiliteit
  • Smart Milieu
  • Smart Leven

In de afgelopen jaren, zijn Smart City initiatieven en projecten steeds belangrijker geworden overal in Europa door verschillende redenen. Echter de meeste projecten focussen in principe op technologische innovaties (groene stedelijke technologiën, ICT) en worden meestal top down aangedreven door investeerders, mondiale technologieconcerns of gebouwontwikkelaars. Deze benadering sluit andere stedelijke actoren uit die een cruciale rol voor de kwaliteit van de resultaten en voor de algemene goedkeuring over de oplossingen voor de stedelijke uitdagingen kunnen spelen.

Het door de EU gecofinancieerde project “SMACC – Smart City Coaching – multi-stakeholder training concepts for the city of the future” spreekt de meest relevante stedelijke actorgroepen van de duurzame stad als doelgroepen aan (besluitmakers in de publieke administratie en ondernemingen, wetenschap, onderzoek, niet-gouvernmentele organisaties, inwoners en maatschappelijke organisaties) en introduceert een trainingsconcept voor zogenaamde “smart city coaches” met de visie om deze rol te verspreiden op verschillende niveau’s in de maatschappij als vermenigvuldigers voor de ontwikkeling en de steun voor smart cities.


Erasmus + logo. This project has been funded with support from the European Commission.

Latest news