multi-stakeholder
training
concepts for the city
of the future

italian greek hungarian netherlands german serbian


Annak ellenére, hogy manapság már széles körben használják a "Smart City" elnevezést – különösen a városi területrendezés, illetve városfejlesztés vonatkozásában –, mégis szükséges meghatározni, hogy melyek azok a szempontok, amelyek egy várost "Smart City-vé” tesznek.

Az irodalmi kutatásokból levont következtetések alapján a kifejezést nem használják teljeskörűen a város bizonyos tulajdonságainak leírására, hanem olyan különböző szempontokra alkalmazzák, amelyek a Smart City, mint IKT-területtől egészen a Smart City lakosainak az oktatásáig terjednek.

A gazdasággal és a munkahelyekkel összefüggésben a “Smart City” jelzőt olyan városra használják, amely rendelkezik “intelligens” iparral. Ez elsősorban az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) foglalkozó iparágakat jelenti, illetve minden olyan egyéb iparágat, ahol IKT eszközöket alkalmaznak a termelési folyamatokban. Emellett üzleti parkokat és vállalkozások bizonyos társulását is lehet “Smart City” jelzővel illetni.

A Smart City kifejezést használják a lakosok oktatására, nevelésére is. Ez alapján a Smart City intelligens lakosokkal rendelkezik a végzettségüket illetően. Más irodalmi meghatározás szerint a Smart City kifejezés a városi ügyintézést, illetve közigazgatást és az állampolgárok közötti kapcsolatot jelenti. A jó kormányzás, mint az intelligens közigazgatás egyik szempontja gyakran hivatkozik az állampolgárok számára elérhető új kommunikációs csatornákra, mint például “e-közigazgatás” vagy “e-demokrácia”. A Smart City jelenti továbbá a modern technológiák mindennapi városi életben való használhatóságát is. Ez nem csak IKT eszközöket jelent, hanem különösen modern szállítási technológiákat is.

A logisztika és az új szállítási rendszerek, mint “intelligens” rendszerek fejlesztik a városi közlekedést és a lakosok mobilitását is. Ezen kívül számos egyéb megközelítés is utal a városi életre a Smart City kifejezéssel összefüggésben, mint például biztonságos, zöld, hatékony és fenntartható energia, stb.

Összefoglalva, több olyan tevékenységi terület van, amellyel kapcsolatba hozható a Smart City kifejezés: ipar, oktatás, részvétel, műszaki infrastruktúra, különböző ‘soft’ tényezők. A Smart City olyan hat jellemző alapján előremutató módon jól teljesítő város, ahol a ‘smart’ adottságok és tevékenységek (önállóság, függetlenség, állampolgárok tudatossága) kombinációja alapján a következő elemek megvannak:

  • Intelligens gazdaság
  • Intelligens emberek
  • Intelligens kormányzás
  • Intelligens mobilitás
  • Intelligens környezet
  • Intelligens élet

Az elmúlt években a Smart City kezdeményezések és projektek egyre fontosabbá váltak Európa-szerte, több okból is. A legtöbb projekt azonban alapvetően a technikai innovációkra (zöld városi technológiák, IKT) fókuszál, és gyakran befektetők, globális technológiai vállalkozások vagy építési fejlesztők irányítják. Ez a megközelítés kizárja a további városi szereplőket, akik döntő szerepet játszhatnának a városi kihívásokra adott megoldások és eredmények minőségében és széleskörő elfogadottságában.

Az Európai Unió által társfinanszírozott “SMACC – Smart City Coaching – Többszereplős képzési koncepció a jövő városáért“ elnevezésű projekt a fenntartható város legfontosabb városi szereplőivel, mint célcsoporttal (döntéshozók a közigazgatásban, az üzleti szférában, a tudományos és kutató életben, a civil szervezeteknél, állampolgárok és társadalmi szervezetek körében) foglalkozik és meghonosít egy ún. “smart city coaches” elnevezésű képzési koncepciót, azzal a céllal, hogy ezt a szerepet a társadalom különböző szintjein népszerűsítse, annak érdekében, hogy a smart city-ket támogassa és fejlessze.


Erasmus + logo. This project has been funded with support from the European Commission.

Latest news